Přístupnost dokumentů

Moderní dokument by měl být skutečně pro každého

O co jde?

Přístupnost dokumentů je téma v naší zemi prakticky zcela nové. Pojem "přístupnost" jsme si zvykli slýchat prakticky výhradně v souvislosti s webovými stránkami a to nejen u orgánů veřejné správy. Zde existuje zákonem stanovená povinnost dodržovat pravidla přístupnosti, aby se s obsahem webových stránek státního orgánu, či úřadu, mohli seznámit také uživatelé se specifickými potřebami. Ale přístupnost samozřejmě není jen o zdravotně postižených, je důležitá i pro zachování správné ergonomie webu a je vítána třeba i v oblastech automatizovaného zpracování obsahu.

Zatímco přístupnost webových stránek máme tedy celkem slušně vyřešenu a to jak na legislativní, tak i na metodické úrovni, u dokumentů je to horší. Máme mnoho komunikačních prostředků (jako jsou třeba datové schránky), ale posíláme jimi elektronické dokumenty, se kterými nemusejí být všichni schopní pracovat.

A proto je tu náš projekt - přístupnost dokumentů. Většina nedostatků v elektronických dokumentech pramení z pochopitelné neznalosti úřadů, orgány veřejné moci se sotva naučili, že je třeba plnit nějaké povinnosti k zpřístupnění jejich webových stránek a už je tu další věc týkající se jejich dokumentů. Na první pohled zoufalou situaci s takzvanou "digitální džunglí" by jistě projasnila nějaká metodika, pomůcky pro autory a původce dokumentů a v neposlední řadě i platforma pro sdílení zkušeností jak veřejné správy, tak i uživatelů. A k tomu je určen náš projekt a tento webový portál.

 
Přístupnost dokumentů je projektem MV ČR a IIO a dalších partnerů
© 2010 Iniciativa informatiky pro občany