Přístupnost dokumentů

Moderní dokument by měl být skutečně pro každého

Pracovní skupina

Od poloviny ledna 2010 funguje při Ministerstvu vnitra Pracovní skupina pro problematiku přístupnosti dokumentů, která je zároveň i základním řídícím a koordinačním orgánem celého projektu. 

Složení pracovní skupiny

Pracovní skupinu zřídil a řídí Michal Rada jako svůj poradní orgán v rámci Ministerstva vnitra. V pracovní skupině jsou zástupci všech cílových skupin této problematiky:

 • Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR (předseda od 11.1.2010)
 • Oskar Macek, Ministerstvo vnitra ČR (místopředseda od 11.1.2010)
 • Dagmar Hornychová, Kancelář Michala Rady (tajemnice od 11.1.2010)
 • Markéta Bittnerová, Ministerstvo vnitra ČR (od 11.1.2010)
 • Markéta Weinlichová, Kancelář Michala Rady (od 11.1.2010)
 • Ondřej Tůma, Iniciativa informatiky pro občany (od 1.2.2010 do 21.9.2010)
 • Zdeněk Bajtl, SONS - oddělení digitalizace (od 11.1.2010)
 • Marek Salaba, SONS - oddělení digitalizace (od 11.1.2010)
 • Tomáš Pavlan, Integrace, o.s. (od 11.1.2010)
 • David Špinar, H1.cz - přístupnost (od 11.1.2010 do 21.9.2010)
 • Petr Peňáz, Masarykova univerzita Brno (od 11.1.2010)
 • Svatoslav Ondra, Masarykova univerzita Brno (od 11.1.2010)
 • Karel Břinda, ČVUT Praha (od 21.1.2010)
 • Vladimír Střálka, Adobe ČR (od 11.1.2010 do 21.9.2010)
 • Tomáš Metlička, Adobe ČR (od 11.1.2010)
 • Miroslav Kunt, Národní archiv ČR (od 1.3.2010)

Stanovené cíle

Pracovní skupina si na svém prvním zasedání dne 8.2.2010 schválila rámec základních cílů. Každý cíl je dále rozpracováván v jednotlivých dílčích úkolech. Základní cíle jsou:

 1. Seznámit se se současným stavem v oblasti elektronizace agend úřadů a elektronizaci dokumentů, s podmínkami jejich tvorby, zpracování a ukládání;
 2. Seznámit se se současnými možnostmi zejména zrakově postižených uživatelů a uživatelů asistivních technologií ke čtení, zpracování, vytváření a dalším pracem s elektronickými dokumenty;
 3. Seznámení se s možnostmi technologií formátů dokumentů stanovených legislativou (tedy PDF a zejména PDF/a) pro potřeby uživatelů asistivních technologií;
 4. Podrobně se seznámit s principy tagování dokumentů ve formátech PDF a PDF/a a s činností technologií Adobe v kooperaci s programy asistivních technologií;
 5. Definovat základní potřeby uživatelů pro přístupnost elektronických dokumentů a pro umožnění jejich čtení a vytváření a další zpracování;
 6. Zjistit použitelnost principů přístupnosti informací na webových stránkách i na elektronické dokumenty;
 7. Poskytnout podklady o této činnosti v rámci evropské organizace DLM forum;
 8. Definovat základní cíle pro návrh Souboru opatření na národní úrovni pro zlepšení přístupnosti elektronických dokumentů;
 9. Popularizovat potřebu přístupnosti dokumentů a dělat osvětu mezi všemi cílovými skupinami;

O činnosti a výsledcích této pracovní skupiny jste průběžně informováni nejen v rámci webu projektu, ale třeba i v rámci webů Iniciativy informatiky pro občana a dalších.

 
Přístupnost dokumentů je projektem MV ČR a IIO a dalších partnerů
© 2010 Iniciativa informatiky pro občany