Přístupnost dokumentů

Moderní dokument by měl být skutečně pro každého

Úvod

Další krok v přístupnosti datových schránek: Zprávy si nyní můžete číst bez doplňku XML

Autor: Michal Rada
Již několik týdnů je v systému datových schránek nová funkce, která značně zlepšuje přístupnost tohoto komunikačního kanálu také zdravotně postiženým. A ve svém důsledku nejen jim, ale doslova každému. Jedná se o funkci náhledu datové zprávy. Název může sice působit zavádějícím dojmem, ale prakticky jde o možnost, jak si číst datové zprávy i bez doplňku XML parseru.
Datové schránky byly od samotného počátku zaváděny jako státem garantovaný a zaručený komunikační kanál pro veřejnou správu a občany. Prostřednictvím datových zpráv lze doručovat elektronické dokumenty a to jak mezi orgány veřejné moci, tak i směrem k občanům, podnikatelům a firmám a naopak. Pro orgány veřejné moci je komunikace datovou schránkou povinná vždy, pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a advokáty je pak povinnost přijímat datové zprávy, ale mohou si vybrat, zda datové zprávy budou odesílat, či zda budou komunikovat s úřady jinou cestou.

Jedním z plusů této komunikační cesty byla možnost zpřístupnit jednoduchou komunikaci i osobám se zdravotním postižením. Držitel datové schránky nemusí chodit na poštu a veškerou úřední korespondenci si může vyzvednout z pohodlí svého domova a kdykoliv. Háček je již od začátku v tom, že pro práci s datovou zprávou je potřeba zvláštní aplikace zprostředkující XML záznamy datových zpráv. V Informačním systému datových schránek (ISDS) se využívá programu 602XMLFiller, který je sice zadarmo, ale je často kritizován svou špatnou aplikační architekturou, velmi malou možností přizpůsobení a nedodělaným vývojem, který nutil uživatele každou chvilku instalovat novou verzi. Tyto nedostatky byly sice překonány, avšak jeden dosti důležitý zůstal. Program mohou jen velmi těžko využívat zrakově postižení. Přes veškeré snahy výrobce (Software602) se dodnes nepodařilo udělat program stoprocentně přístupný a to i přes to, že sama aplikace podporuje hlasový výstup pomocí SAPI hlasů.

Cesty pro zrakově postižené byly tedy donedávna dvě: Buď přetrpět samotné prostředí a funkce ISDS a nebo využívat některou z mnoha aplikací pro datové schránky. Například jeden ze dvou dostupných doplňků do Microsoft Outlooku. To se však mělo brzy změnit. V rámci Pracovní skupiny pro přístupnost dokumentů na Ministerstvu vnitra vznikl na jaře letošního roku pracovní tým pro přístupnost systému ISDS a jedním z jeho výsledků je i tlak na provozovatele a autory systému a aplikací, díky němuž byla vytvořena nová funkce v ISDS. Funkce Náhled datové zprávy má několik důvodů, kromě potřeby přístupnosti datových zpráv pro zrakově postižené to jsou i časté spory, neboť stát porušil povinnosti technologické neutrality, když nutil uživatele využívat doplňky XML.

Ve webovém prostředí ISDS tedy můžete nyní 'číst' datové zprávy pomocí funkce Náhledu. K tomu nepotřebujete používat XML doplňky, postačí jakýkoliv webový prohlížeč. Na počítači nemusí být nainstalován žádný doplněk prohlížeče, protože veškerou funkcionalitu této služby zajišťuje sám server ISDS prostřednictvím sestavení náhledu datové zprávy z původní datové věty zásilky a jejím prezentováním v transparentním jazyce webové stránky.

Po přihlášení oprávněné osoby k datové schránce prostřednictvím webového portálu ISDS se v tabulce zpráv (platí pro většinu výpisů zásilek datové zprávy) objevuje nová ikona lupy s popisem 'náhled zásilky'. Po kliknutí na tuto ikonu se otevře stránka s náhledem dané datové zprávy. Na stránce s náhledem jsou vidět základní informace o datové zprávě jako je její odesílatel, příjemci a identifikátor samotné zprávy a také je možné přímo z této stránky otevírat vložené přílohy. Uživatel tedy může s datovou zprávou základně pracovat, může se seznámit s jejím obsahem a může si zobrazit, či uložit soubory vložených příloh.

Pochopitelně tím práce tohoto pracovního týmu nekončí. Můžeme se zamýšlet nad tím, zda neumožnit i sestavování a odesílání datové zprávy bez nutnosti XML doplňku a i na současných ostatních funkcích ISDS je jistě co zlepšovat. Tímto jsme ale společně učinili velký krok dopředu v naplnění základní povinnosti - a totiž, aby datové schránky byly skutečně pro každého.

Související zdroje:

Tento článek je součástí webu Technika bez bariér

Poslední komentáře
03.09.2013 22:32:02: Hledáte informace, elektronická schémata nebo návody? Pak jste na správném místě. Na své si přijdou ...
 
Přístupnost dokumentů je projektem MV ČR a IIO a dalších partnerů
© 2010 Iniciativa informatiky pro občany