Přístupnost dokumentů

Moderní dokument by měl být skutečně pro každého

Úvod

 
Přístupnost dokumentů je projektem MV ČR a IIO a dalších partnerů
© 2010 Iniciativa informatiky pro občany