Přístupnost dokumentů

Moderní dokument by měl být skutečně pro každého

Úvod

Poprvé se sešla pracovní skupina MV pro přístupnost dokumentů

Autor: Michal Rada
V pondělí se poprvé sešla Pracovní skupina pro problematiku přístupnosti dokumentů, kterou jsem na Ministerstvu vnitra zřídil proto, abychom se zcela vážně začali bavit o tom, jak kvalitní a přístupné dokumenty budeme v rámci veřejné správy vytvářet. Vždyť k čemu jsou nám datové schránky, elektronické podpisy a podobné věci, když neumíme vytvořit čitelný dokument? Celkem slušně máme vyřešenu přístupnost webových stránek, je tedy na čase, abychom se posunuli o kus dál a začali řešit problém možná důležitější: Co s dokumenty, které směřují od úřadu k občanovi?
Přístupnost nesouvisí samozřejmě pouze se zdravotně postiženými uživateli. Je důležitá i pro zachování základních principů ergonomie a nebo třeba i pro moderní automatizovanou analýzu obsahu. Zatímco přístupné webové stránky obsahují v naprosté většině obecné informace určené pro všechny, u dokumentů se jedná spíše o konkrétní informaci určenou konkrétním příjemcům. S nástupem nové legislativy týkající se elektronizace veřejné správy se začínáme daleko častěji potýkat s problémem, že úřady vytváří elektronické dokumenty, s jejichž obsahem a významem se nemůže určitá skupina uživatelů seznámit. Například nevidomý dostane elektronický dokument s rozhodnutím, ale ten je vytvořen takovým způsobem, že si jej nemůže přečíst a to mnohdy ani s využitím specializovaných programů.

Cílem nově vzniklé Pracovní skupiny je zejména definovat potřeby nejen zdravotně postižených uživatelů na přístupnost obsahu dokumentů vytvářených veřejnou správou; zmapovat současné možnosti především zrakově postižených uživatelů při práci s elektronickými dokumenty v povinných formátech a připravit návrh opatření a zejména metodiky, díky které by úřady věděly, jak na to. V naší Pracovní skupině jsou jak zástupci Ministerstva vnitra, tak zástupci odborné veřejnosti z řad zrakově postižených, ale třeba také odborníci ze sektoru akademické půdy a vysokých škol a v neposlední řadě se na její práci aktivně podílejí také představitelé nositelů technologie a specifikací PDF. Takto široké spektrum účastníků je klíčem k zajištění zcela konsensuálního řešení problémů s nepřístupnými dokumenty.

Je třeba si uvědomit, že naprostá většina potíží, kterou úřady způsobují zdravotně postiženým příjemcům jejich dokumentů není žádnou schválností, ale plyne pouze z nevědomosti a z nedostatku metodiky a podpůrných informací. I to je jedním z úkolů naší komise, neboť jedním z jejích základních cílů je také osvěta a popularizace této problematiky.

Související zdroje:

Tento článek je součástí webu IIO

Poslední komentáře
23.02.2010 22:39:17: Prosím laskavého čtenáře mého předchozího přispěvku o shovívavost nad několika překlepy, který jsem ...
23.02.2010 22:26:45: Jen reakce jednoho z účastníkǔ za Adobe. Především chci podotknout, že Adobe vyvíjí dokumentový form...
23.02.2010 15:57:22: Zdravím všechny, Víte, jsem docela dost sklamán. Čekal jsem spíš pozitivní reakci na ´takový problé...
12.02.2010 13:03:57: Zdá se, že už je rozhodnuto. Co dělají dva zástupci Adobe ČR v pracovní skupině?
 
Přístupnost dokumentů je projektem MV ČR a IIO a dalších partnerů
© 2010 Iniciativa informatiky pro občany