Přístupnost dokumentů

Moderní dokument by měl být skutečně pro každého

Úvod

Prezentace o aktuálních otázkách přístupnosti informací ze semináře v PSP

Na webových stránkách IIO je k dispozici rozšířená prezentace k problematice přístupnosti, ze semináře o e-governmentu konaného v Poslanecké sněmovně dne 23.11.2010.
 
Přístupnost dokumentů je projektem MV ČR a IIO a dalších partnerů
© 2010 Iniciativa informatiky pro občany