Přístupnost dokumentů

Moderní dokument by měl být skutečně pro každého

Úvod

Sedmero k přístupným dokumentům (aktualizovaná verze 2.0)

Sedm zasad k pristupnym dokumentum v2_0.pdf, (169.09kB)
Aktualizovali jsme dokument se sedmerem zásad pro přístupné dokumenty.

Dokument přináší zájemcům o problematiku velmi stručně podaných sedm základních zásad, které by každý přístupný dokument měl splňovat. U každé zásady je krátká anotace.

 
Přístupnost dokumentů je projektem MV ČR a IIO a dalších partnerů
© 2010 Iniciativa informatiky pro občany